Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
1224
Senát
212-
Stanovy Mezinárodního centra pro registraci seriálových publikací
02.03.2020tisk1116kB podklad originál
1221
Senát
198-
Protokol o výsadách a imunitách EUTELSAT
18.02.2020tisk2614kB podklad originál
1215
Senát
136-
Dohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem
01.10.2019tisk1609kB podklad originál
12-
Senát
134-
Informace o účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič.za období leden - červen 2019
20.09.2019tisk980kB podklad originál
12-
Senát
133-
Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 1. pololetí 2019
18.09.2019tisk1661kB podklad originál
12-
Senát
132-
Rozh. vl. o přeletech a průj.ozbroj.sil přes území ČR - 2020
18.09.2019tisk431kB podklad originál
12-
Senát
130-
2. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2019
10.09.2019tisk838kB podklad originál
129
Senát
60-
Prot. o přístupu Sev. Makedonie k Severoatlantické smlouvě
03.04.2019tisk3746kB podklad originál
126
Senát
15-
Dohody o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem
06.12.2018tisk1031kB podklad originál
1117
Senát
281-
Dohoda o ukončení platnosti Dohody ČR Polsko z 16. 7. 1993
04.06.2018tisk2512kB podklad originál
1116
Senát
274-
Protokol k Dohodě mezi ČR a USA o vědeckotechnické spolupráci
07.05.2018tisk7906kB podklad originál
1116
Senát
264-
Odvolání výhrady České republiky podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě
16.04.2018tisk403kB podklad originál
1113
Senát
230-
Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně a bezpečnosti při sportovních akcích
22.01.2018tisk5005kB podklad originál
11-
Senát
201-
Odvolání výhrady České republiky podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě
18.09.2017tisk368kB podklad originál
1022
Senát
229-
Zákon o státní službě
14.03.2016tisk307kB podklad originál
1014
Senát
132-
Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
19.10.2015tisk308kB podklad originál
9-
Senát
N 118/09-
Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém EU pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně směrnice 2003/87/ES
24.01.2014tisk EU240kB náhled originál
920
Senát
K 117/09-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020-2030
24.01.2014tisk EU353kB náhled originál
9-
Senát
N 067/09-
Návrh směrnice EP a Rady kterou se mění směrnice 96/53/ES ze dne 25. 7. 1996, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví max. přípustné rozměry a max. přípustné hmotnosti pro vnitrostátní a mezinárodní provoz
02.05.2013tisk EU325kB náhled originál
9-
Senát
N 029/09-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků
06.02.2013tisk EU265kB náhled originál
Dokument   1. - 20. [30]
Strana   1 [2]