Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
1310
Senát
K 024/13-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Inkubátor HERA: naše společná reakce na hrozbu variant COVID-19
23.02.2021tisk EU134kB neníoriginál
1310
Senát
K 022/13-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Evropský plán boje proti rakovině
08.02.2021tisk EU173kB neníoriginál
137
Senát
K 020/13-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Jednotně proti COVID19
22.01.2021tisk EU301kB neníoriginál
137
Senát
K 008/13-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Farmaceutická strategie pro Evropu
26.11.2020tisk EU141kB neníoriginál
13-
Senát
K 005/13-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vytvoření Evropské zdravotní unie: posílení odolnosti EU vůči přeshraničním zdravotním hrozbám
16.11.2020tisk EU141kB neníoriginál
13-
Senát
N 004/13-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách, kterým se zrušuje rozhodnutí 1082/2013/EU
16.11.2020tisk EU179kB neníoriginál
13-
Senát
N 003/13-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, který se mění nařízení (ES) č. 851/2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí
16.11.2020tisk EU166kB neníoriginál
137
Senát
N 002/13-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení úlohy Evropské agentury pro léčivé přípravky v rámci připravenosti na krize a jejich řešení, pokud se týče léčivých přípravků a zdravotnických prostředků
16.11.2020tisk EU181kB neníoriginál
12-
Senát
K 085/12-
Sdělení Připravenost na strategie očkování a zavádění očkovacích látek proti COVID-19
22.10.2020tisk EU124kB neníoriginál
12-
Senát
K 070/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Krátkodobá zdravotní připravenost EU na rozšíření onemocnění COVID-19
17.07.2020tisk EU135kB neníoriginál
12-
Senát
K 065/12-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské investiční bance Strategie EU pro vakcíny COVID-19
22.06.2020tisk EU135kB neníoriginál
12-
Senát
K 063/12-
Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Boj proti dezinformacím o COVID-19 - pravda a mýty
12.06.2020tisk EU134kB neníoriginál
12-
Senát
N 062/12-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2021-2027 a zrušuje nařízení (EU) č. 282/2014 (program "EU pro zdraví")
04.06.2020tisk EU519kB náhled originál
12-
Senát
K 050/12-
Společný evropský plán rušení opatření proti šíření COVID-19
16.04.2020tisk EU498kB náhled originál
128
Senát
37-
Dohoda o partnerství mezi EU a Singapurem
29.01.2019tisk2042kB podklad originál
Dokument   1. - 15. [15]