Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
317
Senát
240-
Mezinárodní úmluva na ochranu nových odrůd rostlin
02.04.2002tiskNaNkB náhled originál
313
Senát
128-
Zákon o přestupcích - senátní
05.11.2001tisk37kB náhled originál
39
Senát
79-
Smlouva ČR - Chile, sociální zabezpečení
17.07.2001tiskNaNkB náhled originál
38
Senát
63-
Smlouva ČR - Lucembursko o sociálním zabezpečení
04.06.2001tiskNaNkB náhled originál
36
Senát
43-
Trestní zákon
12.03.2001tisk33kB náhled originál
36
Senát
28-
Smlouva mezi Českou republikou a Státem Izrael o sociálním zabezpečení
tiskNaNkB náhled originál
311
Senát
137-
Smlouva ČR - Nizozemí o exportu dávek sociálního pojištění
tiskNaNkB náhled originál
318
Senát
314-
Dohoda o mezinárodní příležitostné přepravě autokarem a autobusem
tiskNaNkB náhled originál
319
Senát
315-
Smlouva ČR - Slovensko o železniční privilegované peážní dopravě
tiskNaNkB náhled originál
36
Senát
23-
Protokol o vodě a zdraví k Úmluvě o ochraně a využívání hraničních vodních toků
tisk196kB náhled originál
22
Senát
374-
Zákon o Policii České republiky
18.12.2000tisk88kB náhled originál
26
Senát
296-
Novela zákona o přestupcích
22.06.2000tisk82kB náhled originál
220
Senát
287-
Zákon o opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
07.06.2000tisk37kB náhled originál
220
Senát
281-
Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
07.06.2000tisk134kB náhled originál
219
Senát
242-
Zákon proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
25.04.2000tisk97kB náhled originál
216
Senát
160-
Smlouva ČR - Litevská republika o sociálním zabezpečení
24.01.2000tiskNaNkB náhled originál
28
Senát
51-
Zákon o státních dluhopisech
07.07.1999tisk28kB náhled originál
27
Senát
34-
Úmluva o ochraně architektonického dědictví
07.06.1999tiskNaNkB náhled originál
27
Senát
33-
Smlouva Bulharsko - sociální zabezpečení
07.06.1999tisk106kB náhled originál
26
Senát
28-
Dohoda o přístupu Bulharské republiky ke Středoevropské dohodě o volném obchodu
24.05.1999tiskNaNkB náhled originál
Dokument   1. - 20. [39]
Strana   1 [2]