Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: mezinárodní smlouva

Smlouva ČR - Evropský policejní úřad

3

Tisk: č. 322


Senát

č. 18

Stanislav Gross
(ministr vnitra)

28.10.2002

Typ: mezinárodní smlouva

Úmluva o Europolu

5

Tisk: č. 6


Senát

č. 5

František Bublan
(ministr vnitra)

sen. Hadrava Jan
sen. Janata Pavel
sen. Pospíšil Jiří

03.01.2005

Typ: mezinárodní smlouva

Úmluva o Europolu

4

Tisk: č. 273


Senát

č. 14

Stanislav Gross
(ministr vnitra)

sen. Horák Jaroslav
sen. Janata Pavel
sen. Jílek Adolf

26.01.2004

Typ: mezinárodní smlouva

Protokol o výsadách a imunitách Europolu

4

Tisk: č. 274


Senát

č. 14

Stanislav Gross
(ministr vnitra)

sen. Horák Jaroslav
sen. Janata Pavel
sen. Jílek Adolf

26.01.2004

Typ: mezinárodní smlouva

Protokol o výkladu Úmluvy o zřízení Europolu prostřednictvím rozhodnutí Soudního dvoru ES

4

Tisk: č. 275


Senát

č. 14

Karel Čermák
(ministr spravedlnosti)

sen. Doubrava Jaroslav
sen. Janata Pavel
sen. Jílek Adolf

26.01.2004

Typ: vládní návrh zákona

Trestní řád

5

Tisk: č. 347


Senát

č. 12

František Bublan
(ministr vnitra)

sen. Janata Pavel
sen. Zoser Josef

28.04.2006

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o způsobech kontroly činností Europolu Evropským parlamentem, do které jsou zapojeny vnitrostátní parlamenty

8

Tisk: č. K 033/08

Číslo Rady: 5659/11


Senát

č. 8

Ministerstvo vnitra

sen. Sefzig Luděk

27.01.2011

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení agentury Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení rozhodnutí 2009/371/SVV a 2005/681/SVV

9

Tisk: č. N 063/09

Číslo Rady: 8229/13


Senát

č. 12

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

18.04.2013

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Provádění evropského programu pro bezpečnost: Akční plán EU proti nedovolenému obchodu se střelnými zbraněmi a výbušninami a proti jejich používání

10

Tisk: č. K 057/10

Číslo Rady: 14971/15


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

04.12.2015

Typ: tisk EU

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se zřizuje Evropský policejní úřad (EUROPOL)

6

Tisk: č. M 009/06

Číslo Rady: 5055/07


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Zoser Josef

08.01.2007