Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: mezinárodní smlouva

Roční finanční dohoda 2003

4

Tisk: č. 152


Senát

č. 11

Bohuslav Sobotka
(ministr financí)

sen. Adamec Ivan
sen. Zoser Josef

01.08.2003

Typ: vládní návrh zákona

Podpora výzkumu - související

7

Tisk: č. 45


Senát

č. 5

Mirek Topolánek
(předseda vlády)

sen. Hálek Jan
sen. Petrov Igor

06.03.2009

Typ: další podklady

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise na rok 2014

9

Tisk: č. K 101/09/2

Číslo Rady: 15521/13


Senát

Úřad vlády

sen. Krejča Miroslav

30.10.2013

Typ: další podklady

Zpráva Komise Výroční zpráva za rok 2014 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty

10

Tisk: č. K 027/10/2

Číslo Rady: 10663/15


Senát

Úřad vlády

sen. Besta Zdeněk

08.07.2015

Typ: tisk EU

Výroční zpráva za rok 2010 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty

8

Tisk: č. K 068/08

Číslo Rady: 11772/11


Senát

č. 14

Úřad vlády

sen. Sefzig Luděk

17.06.2011

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

11

Tisk: č. N 137/11

Číslo Rady: 8358/18


Senát

Ministerstvo financí

sen. Dušek Jiří
sen. Plaček Vladimír

04.05.2018

Typ: tisk EU

Návrh nař. Rady o metodách a postupu pro poskytování vlast. zdrojů ze spol. konsolid. základu daně z příjmů práv. osob, ze systému EU pro obchodování s emisemi a z plast. obal. odpadů, které nejsou recyklovány, a o opatř. ke krytí hotovos. nároků

11

Tisk: č. N 137/11

Číslo Rady: 8358/18


Senát

Ministerstvo financí

sen. Dušek Jiří
sen. Plaček Vladimír

04.05.2018

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise na rok 2021: Vitální Unie v křehkém světě

12

Tisk: č. K 087/12

Číslo Rady: 12115/20


Senát

Úřad vlády

sen. Bek Mikuláš

20.10.2020

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

7

Tisk: č. N 099/07

Číslo Rady: 7386/10


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Sefzig Luděk

14.03.2010

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

7

Tisk: č. N 102/07

Číslo Rady: 8399/10


Senát

Úřad vlády

sen. Sefzig Luděk

11.04.2010