Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: mezinárodní smlouva

Smlouva mezi ČR - Polsko - malý pohraniční styk

3

Tisk: č. 29


Senát

č. 6

Stanislav Gross
(ministr vnitra)

28.10.2002

Typ: mezinárodní smlouva

Smlouva mezi ČR - Polsko o vzájemné pomoci při katastrofách

3

Tisk: č. 31


Senát

č. 6

Stanislav Gross
(ministr vnitra)

28.10.2002

Typ: mezinárodní smlouva

Smlouva ČR - Polsko - pohraniční odbavování

2

Tisk: č. 154


Senát

č. 16

Václav Grulich
(ministr vnitra)

sen. Matuška Vítězslav

24.01.2000

Typ: mezinárodní smlouva

Smlouva ČR - Polsko - hraniční otázky

2

Tisk: č. 155


Senát

č. 16

Václav Grulich
(ministr vnitra)

sen. Matuška Vítězslav
sen. Škrabiš Emil

24.01.2000

Typ: mezinárodní smlouva

Dohoda o zrušení mnohonárodní brigády

5

Tisk: č. 96


Senát

č. 7

Karel Kühnl
(ministr obrany)

sen. Slavotínek Rostislav

14.06.2005

Typ: mezinárodní smlouva

Dohoda ČR-Polsko o železniční dopravě

5

Tisk: č. 85


Senát

č. 7

Milan Šimonovský
(ministr dopravy)

sen. Kopecký František
sen. Zoser Josef

23.05.2005

Typ: mezinárodní smlouva

Přistoupení k Úmluvě o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků

5

Tisk: č. 135


Senát

č. 8

Bohuslav Sobotka
(ministr financí)

sen. Petrov Igor
sen. Rögnerová Helena
sen. Stříteský Jiří

01.09.2005

Typ: mezinárodní smlouva

Smlouva ČR Polsko o boji proti trestné činnosti

6

Tisk: č. 5


Senát

č. 4

Ivan Langer
(ministr vnitra)

sen. Domšová Václava
sen. Zoser Josef

08.12.2006

Typ: mezinárodní smlouva

Smlouva ČR - Polsko o právní pomoci

4

Tisk: č. 209


Senát

č. 13

Karel Čermák
(ministr spravedlnosti)

sen. Doubrava Jaroslav
sen. Feber Ondřej

12.11.2003

Typ: mezinárodní smlouva

Smlouva o výstavbě silničního spojení v Euroregionu Nisa

4

Tisk: č. 355


Senát

č. 17

Milan Šimonovský
(ministr dopravy)

sen. Paukrtová Soňa
sen. Zoser Josef

05.05.2004