Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: tisk EU

Návrh směrnice EP a Rady pozměňující směrnici 98/71/EC o právní ochraně průmyslových vzorů

4

Tisk: č. N 017/04

Číslo Rady: 12555/04


Senát

Ministerstvo práce a sociálních věcí

sen. Škaloud Miroslav

21.09.2004

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů CARS 2020: Akční plán pro konkurenceschopný a udržitelný automobilový průmysl v Evropě

9

Tisk: č. K 003/09

Číslo Rady: 15962/12


Senát

č. 11

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Jeništa Luděk

13.11.2012

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

9

Tisk: č. K 003/09

Číslo Rady: 15962/12


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Jeništa Luděk

13.11.2012

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

7

Tisk: č. K 109/07

Číslo Rady: 9006/10


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Koukal Václav
sen. Nedoma Jiří

30.04.2010

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Strategie pro Evropu v oblasti čistých a energeticky efektivních automobilů

7

Tisk: č. K 109/07

Číslo Rady: 9006/10


Senát

č. 23

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Koukal Václav
sen. Nedoma Jiří

30.04.2010