Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Trestní řád

5

Tisk: č. 347


Senát

č. 12

František Bublan
(ministr vnitra)

sen. Janata Pavel
sen. Zoser Josef

28.04.2006

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o pasech

6

Tisk: č. 220


Senát

č. 12

Ivan Langer
(ministr vnitra)

sen. Sehnal Vlastimil

19.03.2008

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o cestovních dokladech

5

Tisk: č. 200


Senát

č. 9

František Bublan
(ministr vnitra)

sen. Brýdl Jiří
sen. Hadrava Jan
sen. Zoser Josef

02.01.2006

Typ: vládní návrh zákona

Zákon - biometrické údaje

7

Tisk: č. 73


Senát

č. 7

Martin Pecina
(ministr vnitra)

sen. Vlček Václav

15.05.2009

Typ: tisk EU

Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Společné konzulární instrukce o vízech pro diplomatické a konzulární posty vzhledem k zavedení biometrie včetně ustanovení o organizaci přijímání a zpracovávání žádostí o víza

5

Tisk: č. N 082/05

Číslo Rady: 10023/06


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Hadrava Jan

31.05.2006

Typ: tisk EU

Zpráva vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Výroční zpráva o stavu implementace stálé strukturované spolupráce (PESCO)

12

Tisk: č. K 021/12

Číslo Rady: 7864/19


Senát

Ministerstvo obrany České republiky

sen. Jirsa Tomáš

25.03.2019

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program registrovaných cestujících (RTP)

9

Tisk: č. N 040/09

Číslo Rady: 6930/13


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

01.03.2013

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zakládá ,,Eurodac" pro porovnání otisku prstů za účelem účinného provádění nařízení (ES) č. [.../...]...

7

Tisk: č. N 025/07

Číslo Rady: 16934/08


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

09.12.2008

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropský program pro migraci

10

Tisk: č. K 020/10

Číslo Rady: 8961/15


Senát

č. 9

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

20.05.2015

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení č. 562/2006 (ES), pokud jde o posílení kontrol na vnějších hranicích na základě příslušných databází

10

Tisk: č. N 066/10

Číslo Rady: 15397/15


Senát

č. 19

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

17.12.2015