Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: senátní návrh schválený v PS

Zákon o ochraně ovzduší

9

Tisk: č. 267


Senát

č. 20

Jiří Bis
(zástupce Senátu)
Petr Vícha
(zástupce Senátu)

sen. Bárek Ivo

07.04.2014

Typ: senátní návrh zákona

Zákon o ochraně ovzduší

9

Tisk: č. 182


Senát

č. 17

sen. Bis Jiří
sen. Eybert Pavel
sen. Vícha Petr

sen. Bárek Ivo
sen. Šilar Petr

20.09.2013

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Obnovitelná energie: významný činitel na evropském trhu s energií

8

Tisk: č. K 171/08

Číslo Rady: 11052/12


Senát

č. 5

Ministerstvo průmyslu a obchodu

07.06.2012

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/54/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou

6

Tisk: č. N 050/06

Číslo Rady: 13043/07


Senát

č. 11

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Škaloud Miroslav

25.09.2007

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem

6

Tisk: č. N 051/06

Číslo Rady: 13045/07


Senát

č. 11

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Škaloud Miroslav

26.09.2007

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. K 171/08

Číslo Rady: 11052/12


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

07.06.2012