Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: mezinárodní smlouva

Protokol o vodě a zdraví k Úmluvě o ochraně a využívání hraničních vodních toků

3

Tisk: č. 23


Senát

č. 6

Bohumil Fišer
(ministr životního prostředí)

28.10.2002

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o ovzduší

3

Tisk: č. 171


Senát

č. 13

Miloš Kužvart
(ministr životního prostředí)

sen. Seitlová Jitka
sen. Skalický Jiří

07.01.2002

Typ: mezinárodní smlouva

Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků

2

Tisk: č. 190


Senát

č. 18

Miloš Kužvart
(ministr životního prostředí)

28.10.2002

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o ochraně ovzduší

5

Tisk: č. 102


Senát

č. 7

Libor Ambrozek
(ministr životního prostředí)

sen. Seitlová Jitka

11.07.2005

Typ: senátní návrh zákona

Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami

7

Tisk: č. 155


Senát

č. 13

sen. Bis Jiří
sen. Pakosta Petr

sen. Bárek Ivo
sen. Jonáš Vítězslav

11.09.2009

Typ: mezinárodní smlouva

Změna Úmluvy o využívání hraničních vodních toků

6

Tisk: č. 48


Senát

č. 7

Martin Bursík
(ministr životního prostředí)

sen. Horník Jan
sen. Svoboda Ladislav

18.04.2007

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami

9

Tisk: č. 359


Senát

č. 26

Richard Brabec
(ministr životního prostředí)

sen. Horník Jan

07.10.2014

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. N 097/08

Číslo Rady: 15396/11


Senát

Ministerstvo zemědělství

sen. Veřovský Otakar

21.10.2011

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky

8

Tisk: č. N 097/08

Číslo Rady: 15396/11


Senát

č. 19

Ministerstvo zemědělství

sen. Veřovský Otakar

21.10.2011

Typ: tisk EU

Zelená kniha o využití tržních nástrojů pro účely ochrany životního prostředí

6

Tisk: č. K 026/06

Číslo Rady: 8255/07


Senát

č. 9

Ministerstvo životního prostředí

sen. Juřenčáková Jana
sen. Moldan Bedřich

04.04.2007