Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Trestní řád

3

Tisk: č. 258


Senát

č. 17

Jaroslav Bureš
(ministr spravedlnosti)

sen. Falbr Richard

02.04.2002

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o ochraně státních hranic

3

Tisk: č. 262


Senát

č. 17

Stanislav Gross
(ministr vnitra)

sen. Kroupa František
sen. Moserová Jaroslava

02.04.2002

Typ: mezinárodní smlouva

Smlouva ČR - Slovensko - pohraniční odbavování

2

Tisk: č. 153


Senát

č. 16

Václav Grulich
(ministr průmyslu a obchodu)

sen. Morávek Peter
sen. Škrabiš Emil

24.01.2000

Typ: mezinárodní smlouva

Smlouva ČR - Polsko - pohraniční odbavování

2

Tisk: č. 154


Senát

č. 16

Václav Grulich
(ministr vnitra)

sen. Matuška Vítězslav

24.01.2000

Typ: mezinárodní smlouva

Dohoda EU-USA (PRN)

6

Tisk: č. 30


Senát

Aleš Řebíček
(ministr dopravy)
Karel Schwarzenberg
(ministr zahraničních věcí)

sen. Nedoma Jiří
sen. Nádvorník Jan
sen. Töpfer Tomáš

05.03.2007

Typ: tisk EU

Sdělení Komise:Legislativní balíček, kterým se zřizuje agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v oblasti svobody, bezpečnosti a práva

7

Tisk: č. K 059/07

Číslo Rady: 11709/09


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

07.07.2009

Typ: tisk EU

Návrh rozhodnutí RADY, kterým se agentuře zřízené nařízením XX svěřují úkoly týkající se provozního řízení SIS II a VIS v oblasti působnosti hlavy VI Smlouvy o EU

7

Tisk: č. M 060/07

Číslo Rady: 11726/09


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

07.07.2009

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření hodnotícího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis

8

Tisk: č. N 017/08

Číslo Rady: 16664/10


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

21.11.2010

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), a Úmluva k provedení Schengenské dohody

8

Tisk: č. N 039/08

Číslo Rady: 7661/11


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

11.03.2011

Typ: tisk EU

Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis

8

Tisk: č. N 081/08

Číslo Rady: 14358/11


Senát

č. 14

Ministerstvo vnitra

sen. Grulich Tomáš

22.09.2011