Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. N 072/08

Číslo Rady: 12639/11


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Juřenčáková Jana

07.07.2011

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (Přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

8

Tisk: č. N 072/08

Číslo Rady: 12639/11


Senát

č. 13

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Juřenčáková Jana

07.07.2011

Typ: tisk EU

Zpráva Komise EP, Radě, EHSV a Výboru regionů o výsledku fungování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 ze dne 27. června 2007 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích ve Společenství, ve znění nařízení (ES) č. 544/2009

8

Tisk: č. K 074/08

Číslo Rady: 12666/11


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Juřenčáková Jana

08.07.2011