Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o integrované prevenci

3

Tisk: č. 169


Senát

č. 13

Miloš Kužvart
(ministr životního prostředí)

sen. Skalický Jiří
sen. Smutný Petr

19.12.2001

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o integrované prevenci

3

Tisk: č. 363


Senát

č. 22

Libor Ambrozek
(ministr životního prostředí)

sen. Smutný Petr

23.10.2002

Typ: vládní návrh zákona

Zákon - podmínky obchodování s povolenkami na emise

8

Tisk: č. 420


Senát

č. 26

Tomáš Chalupa
(ministr životního prostředí)

sen. Bis Jiří
sen. Vystrčil Miloš

04.10.2012

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění

5

Tisk: č. 271


Senát

č. 10

Libor Ambrozek
(ministr životního prostředí)

sen. Moldan Bedřich

21.02.2006

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o integrované prevenci

9

Tisk: č. 20


Senát

č. 4

Tomáš Chalupa
(ministr životního prostředí)

sen. Bis Jiří
sen. Tesařík Martin

02.01.2013

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o integrovaném registru znečišťování

8

Tisk: č. 36


Senát

č. 5

Václav Mencl
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Vícha Petr

10.02.2011

Typ: mezinárodní smlouva

Basilejská Úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů

9

Tisk: č. 231


Senát

č. 22

Richard Brabec
(ministr životního prostředí)

sen. Lebeda Pavel
sen. Martínek Radko

14.02.2014

Typ: mezinárodní smlouva

Protokol o registrech znečišťujících látek

6

Tisk: č. 295


Senát

č. 2

Martin Bursík
(ministr životního prostředí)

sen. Töpfer Tomáš
sen. Vlček Václav

03.07.2008

Typ: tisk EU

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 "Spokojený život v mezích naší planety"

9

Tisk: č. N 013/09

Číslo Rady: 16498/12


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Látka Jan

30.11.2012

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

10

Tisk: č. N 102/10

Číslo Rady: 11483/16


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Látka Jan

26.07.2016