Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: mezinárodní smlouva

Úmluva o mezinárodním uznávání práv k letadlům

1

Tisk: č. 98063


Senát

č. 9804

Petr Moos
(ministr dopravy a spojů)

sen. Drlý Ladislav
sen. Krámek Jan

25.05.1998

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o zárukách letecké dopravě

3

Tisk: č. 119


Senát

č. 10

Jaromír Schling
(ministr dopravy a spojů)

sen. Balabán Milan

17.10.2001

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o civilním letectví

3

Tisk: č. 296


Senát

č. 5

Jaromír Schling
(ministr dopravy a spojů)

sen. Novák Alexandr
sen. Šimonovský Milan

07.05.2002

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o platu a dalších náležitostech

5

Tisk: č. 110


Senát

č. 7

Miroslav Kalousek
(poslanec)

sen. Nádvorník Jan
sen. Volný Jaromír

11.07.2005

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o výstavbě letištní dráhy

5

Tisk: č. 160


Senát

č. 8

Jaromír Schling
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Kopecký František
sen. Šneberger Jiří

01.11.2005

Typ: mezinárodní smlouva

Protokol (EUROCONTROL)

1

Tisk: č. 98026


Senát

č. 9802

Petr Moos
(ministr dopravy a spojů)

sen. Drlý Ladislav
sen. Pospíšil Jiří

27.02.1998

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o převodu majetku České správy letišť do vlastnictví krajů

4

Tisk: č. 283


Senát

č. 14

Jaromír Schling
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Balabán Milan
sen. Volný Jaromír

03.03.2004

Typ: mezinárodní smlouva

Dohoda EU-USA (PRN)

6

Tisk: č. 30


Senát

Aleš Řebíček
(ministr dopravy)
Karel Schwarzenberg
(ministr zahraničních věcí)

sen. Nedoma Jiří
sen. Nádvorník Jan
sen. Töpfer Tomáš

05.03.2007

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o péči o zdraví lidu

6

Tisk: č. 161


Senát

č. 11

Tomáš Julínek
(ministr zdravotnictví)

sen. Vavroušek Vítězslav

20.12.2007

Typ: mezinárodní smlouva

Dohoda EU USA o zpracování evidence cestujících

6

Tisk: č. 215


Senát

č. 14

Karel Schwarzenberg
(ministr zahraničních věcí)

sen. Töpfer Tomáš

07.03.2008