Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: mezinárodní smlouva

Změna Aarhuské úmluvy

6

Tisk: č. 49


Senát

č. 7

Martin Bursík
(ministr životního prostředí)

sen. Eybert Pavel
sen. Jirsa Tomáš

18.04.2007

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě, EP, EHS výboru a Výboru regionů Směrem ke sdílenému informačnímu systému o životním prostředí (Shared Environmental Information System - SEIS)

6

Tisk: č. K 089/06

Číslo Rady: 6222/08


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Matykiewicz Eduard
sen. Moldan Bedřich

08.02.2008

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise

6

Tisk: č. N 103/06

Číslo Rady: 9200/08


Senát

č. 17

Úřad vlády

sen. Sefzig Luděk

08.05.2008

Typ: tisk EU

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 "Spokojený život v mezích naší planety"

9

Tisk: č. N 013/09

Číslo Rady: 16498/12


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Látka Jan

30.11.2012

Typ: tisk EU

Zelená kniha : přístup veřejnosti k dokumentům institucí Evropského společenství - přezkum

6

Tisk: č. K 028/06

Číslo Rady: 8754/07


Senát

č. 7

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Sefzig Luděk

24.04.2007

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie pro elektronické zadávání veřejných zakázek

8

Tisk: č. K 162/08

Číslo Rady: 9299/12


Senát

Ministerstvo pro místní rozvoj

sen. Táborský Josef

04.05.2012