Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Čisté zdroje energie pro dopravu: Evropská strategie pro alternativní paliva

9

Tisk: č. K 022/09

Číslo Rady: 5736/13


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Krejča Miroslav

01.02.2013

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Rady, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy a/nebo ropných produktů

7

Tisk: č. N 008/07

Číslo Rady: 15910/08


Senát

Správa státních hmotných rezerv

sen. Bis Jiří
sen. Moldan Bedřich
sen. Škaloud Miroslav

20.11.2008

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

9

Tisk: č. K 022/09

Číslo Rady: 5736/13


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Krejča Miroslav

01.02.2013