Funkční obd.

Orgán

Typ dokumentu

Navrhovatel/Gestor

Zpravodaj

Schůze

Deskriptory

Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: mezinárodní smlouva

Dohoda EU Island k Rámc.úml.OSN o změně klimatu

10

Tisk: č. 68


Senát

č. 10

Richard Brabec
(ministr životního prostředí)

sen. Jirsa Tomáš
sen. Seitlová Jitka

04.05.2015

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

11

Tisk: č. 27


Senát

č. 4

Richard Brabec
(ministr životního prostředí)

sen. Seitlová Jitka

20.12.2016

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

12

Tisk: č. 324


Senát

č. 2

Miroslav Toman
(ministr zemědělství)

sen. Pavera Herbert
sen. Strnad Jaromír
sen. Vícha Petr

15.10.2020

Typ: mezinárodní smlouva

Změna Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu

9

Tisk: č. 208


Senát

č. 21

Richard Brabec
(ministr životního prostředí)

sen. Gawlas Petr
sen. Lebeda Pavel

09.01.2014

Typ: tisk EU

Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2003/87/ES tak, aby zahrnovala emise z letecké dopravy do systému obchodování s emisními povolenkami v rámci Společenství

6

Tisk: č. N 014/06

Číslo Rady: 5154/07


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Matykiewicz Eduard
sen. Nedoma Jiří

09.01.2007

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Radě, EP, EHS a Výboru regionů - Budování světového trhu s uhlíkem - zpráva podle článku 30 směrnice 2003/87/ES

6

Tisk: č. K 003/06

Číslo Rady: 15585/06


Senát

Ministerstvo životního prostředí

sen. Matykiewicz Eduard

21.11.2006

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Stavební zákon

12

Tisk: č. 141


Senát

č. 12

Jan Birke
(zástupce skupiny poslanců)

sen. Burian Jiří
sen. Bárek Ivo
sen. Pavera Herbert

08.10.2019

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006

8

Tisk: č. N 091/08

Číslo Rady: 15250/11


Senát

Ministerstvo pro místní rozvoj

sen. Koukal Václav

13.10.2011

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky

8

Tisk: č. N 097/08

Číslo Rady: 15396/11


Senát

č. 19

Ministerstvo zemědělství

sen. Veřovský Otakar

21.10.2011

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

8

Tisk: č. N 099/08

Číslo Rady: 15425/11


Senát

Ministerstvo zemědělství

sen. Veřovský Otakar

20.10.2011