Výsledky vyhledávání
Typ dokumentu + Název ObdobíČíslo tisku + Číslo usnesení + OrgánSchůzeNavrhovatel/GestorZpravodajovéDatum

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

7

Tisk: č. K 097/07

Číslo Rady: 7110/10


Senát

Úřad vlády

sen. Petrov Igor
sen. Sefzig Luděk
sen. Svoboda Richard

05.03.2010

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. K 016/08

Číslo Rady: 16336/10


Senát

Ministerstvo pro místní rozvoj

sen. Koukal Václav

18.11.2010

Typ: tisk EU

SDĚLENÍ KOMISE EVROPA 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

7

Tisk: č. K 097/07

Číslo Rady: 7110/10


Senát

č. 18

Úřad vlády

sen. Petrov Igor
sen. Sefzig Luděk
sen. Svoboda Richard

05.03.2010

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance - Závěry páté zprávy o hospodářské, sociální a územní soudržnosti: budoucnost politiky soudržnosti

8

Tisk: č. K 016/08

Číslo Rady: 16336/10


Senát

č. 6

Ministerstvo pro místní rozvoj

sen. Koukal Václav

18.11.2010

Typ: tisk EU

Zelená kniha - Autorské právo ve znalostní ekonomice

6

Tisk: č. K 128/06

Číslo Rady: 12089/08


Senát

Ministerstvo kultury

sen. Veřovský Otakar

27.07.2008

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu - vybudování konkurenceschopné evropské ekonomiky založené na datech a znalostech

10

Tisk: č. K 086/10

Číslo Rady: 8099/16


Senát

Ministerstvo průmyslu a obchodu

sen. Hampl Václav

20.04.2016