Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 148
(257 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jiří Mihola.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 5. 2015. Vláda zaslala stanovisko 25. 6. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 6. 2015 jako tisk 491/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 491
Novela z. o státních svátcích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 491/0 dne 26. 5. 2015.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0491.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 7. 2015 (usnesení č. 182). Určil zpravodaje: Mgr. Nina Nováková a navrhl Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 21. 10. 2015 na 33. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh byl projednán v obecné rozpravě 21. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (usnesení č. 930).

Hlasování č. 136 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.11.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.12.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 10.11.2015.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Jiří Čunek, který přijal k tomuto tisku dne 25.11.2015 usnesení č. 107, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 148/1.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 2.12.2015.

Svým usnesením č. 277, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 359/2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 12. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 12. 2015.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 2015.

Témata EUROVOC: kulturní dědictvístátní svátekČeská republika