Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 149
(262 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 416
Novela z. o rozpočtovém určení daní

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 416/0 dne 25. 2. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 2. 2015 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: Ing. Jan Volný a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 704).

 • V
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 16. 6. 2015 na 29. schůzi přerušeno.
  Projednávání návrhu zákona 17. 9. 2015 na 31. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 416/3, který byl rozeslán 7. 10. 2015 v 9:35.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 16. 10. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 416/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 10. 2015 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 939).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.11.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.12.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 10.11.2015.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. František Bradáč, který přijal k tomuto tisku dne 1.12.2015 usnesení č. 129, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 149/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 2.12.2015.

Svým usnesením č. 284, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Svým usnesením č. 285 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 3.12.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 391/2015.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 12. 2015 poslancům jako tisk 416/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 12. 2015 poslancům jako tisk 416/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 16. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 314, usnesení č. 1023).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 12. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 12. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: daňfinance místních úřadůmístní daňregionvybírání daníúzemní samospráva