Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 239
(487 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Věra Kovářová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 7. 2015. Vláda zaslala stanovisko 31. 7. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 31. 7. 2015 jako tisk 543/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 543
Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 543/0 dne 10. 7. 2015. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0543.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 17. 8. 2015. Určil zpravodaje: Ing. Josef Kott a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 9. 2015 na 31. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 883).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 543/7, který byl rozeslán 11. 2. 2016 v 17:45.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 24. 2. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 543/8 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 3. 2016 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1140).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.3.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.4.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 29.3.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Kratochvíle, který přijal k tomuto tisku dne 14.4.2016 usnesení č. 181, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 239/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 20.4.2016.

Svým usnesením č. 410, v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 21.4.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 184/2016.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 21. 4. 2016 poslancům jako tisk 543/9.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 21. 4. 2016 poslancům jako tisk 543/10.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 30, usnesení č. 1229).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 5. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 6. 2016.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 6. 2016.

Témata EUROVOC: rodinný důmstavební pozemekveřejné stavitelstvízemědělská půda