Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 80
(386 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Dan Ťok.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 374
Novela z. o pozemních komunikacích - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 374/0 dne 17. 12. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 1. 2015 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: Ing. Karel Šidlo a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 606).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 2. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 374/1 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 374/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem se stal Hospodářský výbor.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 374/3, který byl rozeslán 8. 4. 2015 v 10:47.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 16. 4. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 374/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 4. 2015 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 731).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.5.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.6.2015.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Bratský, který přijal k tomuto tisku dne 16.6.2015 usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 80/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 17.6.2015.

Svým usnesením č. 143, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 19.6.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 268/2015.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 6. 2015 poslancům jako tisk 374/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 6. 2015 poslancům jako tisk 374/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 15. 9. 2015 na 31. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 15, usnesení č. 859).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 9. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 9. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 10. 2015.

Témata EUROVOC: bezpečnost silničního provozudopravní infrastrukturakontrola provozumístní orgány státní správyorgány veřejné správypozemní dopravasilniční provozsilniční stavby