Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 109
(516 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1047
Vl.n.z o změně zák. v oblasti průmyslového vlastnictví

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1047/0 dne 3. 3. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2017 (usnesení č. 375). Určil zpravodaje: Ing. Květa Matušovská a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 5. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1610).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 5. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 129, usnesení č. 1610).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 9.5.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.6.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.5.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Leopold Sulovský, který nepřijal k tomuto tisku dne 23.5.2017 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 4, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 109/1.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 31.5.2017.

Svým usnesením č. 170, v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 6.6.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 196/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 6. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 6. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 6. 2017.

Témata EUROVOC: elektronická správaevidence obyvatelstvainformační systémochrana údajůosobní údajeprůmyslové vlastnictvíveřejná správazpřístupňování informací