Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 114
(706 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 984
Novela z. o kybernetické bezpečnosti - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 984/0 dne 9. 12. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 12. 2016 (usnesení č. 350). Určil zpravodaje: Ing. Roman Váňa a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1503).

 • V
 • L

  Projednávání proběhlo 21. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 19 dní (usnesení č. 1556).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 984/6, který byl rozeslán 16. 3. 2017 v 8:25.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 29. 3. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 984/7 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 4. 2017 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1629).

Hlasování č. 311 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 9.5.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.6.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.5.2017.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Mgr. František Bublan, který přijal k tomuto tisku dne 24.5.2017 usnesení č. 45, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 114/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 7.6.2017.

Svým usnesením č. 177, v hlasování č. 30 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 9.6.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 205/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 6. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 6. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 7. 2017.

Témata EUROVOC: důvěrná informaceinformační systémkybernetikaochrana údajůpráva jednotlivcetelekomunikační politikaveřejná bezpečnost