Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 119
(708 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 880
Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 880/0 dne 26. 7. 2016.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 15. 8. 2016. Určil zpravodaje: Mgr. Jana Pastuchová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví (rozhodnutí č. 52)

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1344).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 18. 10. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 880/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 23. 11. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 880/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 880/3, který byl rozeslán 28. 2. 2017 v 15:56.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 13. 3. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 880/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 4. 2017 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1644).

Hlasování č. 451 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 9.5.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.6.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.5.2017.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Alena Dernerová, který přijal k tomuto tisku dne 24.5.2017 usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 119/1.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 8.6.2017.

Svým usnesením č. 185, v hlasování č. 70 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 201/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 6. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 6. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: odborná kvalifikaceprofesní přípravazdravotnické povolánízdravotní personálzdravotní péče