Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 120
(729 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 874
Novela z. o specifických zdravotních službách - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 874/0 dne 22. 7. 2016.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 15. 8. 2016. Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Antonín a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví (rozhodnutí č. 52)

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1345).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 18. 10. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 874/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 874/2, který byl rozeslán 1. 3. 2017 v 13:29.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 13. 3. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 874/3 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 4. 2017 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1645).

Hlasování č. 473 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 9.5.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.6.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.5.2017.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Lumír Kantor, který přijal k tomuto tisku dne 24.5.2017 usnesení č. 45, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 120/1.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 8.6.2017.

Svým usnesením č. 186, v hlasování č. 71 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 202/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 6. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 6. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: lékařská prohlídkalékařský posudekpracovní lékařstvípracovní právosexuálně motivovaný trestný činsterilizaceumělé oplodněnízdravotnická legislativazdravotní péče