Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 138
(717 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 926
Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 926/0 dne 3. 10. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 10. 2016 (usnesení č. 319). Určil zpravodaje: Ing. Vladislav Vilímec a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 12. 2016 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1446).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 926/3, který byl rozeslán 13. 4. 2017 v 15:12.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 5. 2017 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1668).

Hlasování č. 49 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.6.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.7.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.6.2017.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Jiří Vosecký, který přijal k tomuto tisku dne 18.7.2017 usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 138/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 20.7.2017.

Svým usnesením č. 235, v hlasování č. 69 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 21.7.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 259/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: důchodový plánlegislativa sociálního zabezpečeníosoba samostatně výdělečně činnápojistnésociální zabezpečenízdravotní pojištění