Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 139
(559 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr obrany Martin Stropnický.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 958
Novela z. o vojácích z povolání

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 958/0 dne 11. 11. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2016 (usnesení č. 333). Určil zpravodaje: David Kádner a navrhl Výbor pro obranu jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 6., 8. 12. 2016 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1455).

 • V
  • Garanční Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 15. 12. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 958/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 1. 2. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 958/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 958/3, který byl rozeslán 27. 4. 2017 v 12:33.

 • G
  • Výbor pro obranu vydal usnesení garančního výboru, které bylo 4. 5. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 958/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 5. 2017 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1669).

Hlasování č. 56 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.6.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.7.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.6.2017.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Bc. Zdeněk Brož, který přijal k tomuto tisku dne 12.7.2017 usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 139/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 20.7.2017.

Svým usnesením č. 238, v hlasování č. 72 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 21.7.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 263/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: armádamzdaodměňováníprofesionální armádaprémievojenský personál