Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 144
(572 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou poslanec Martin Plíšek, poslanec Jan Chvojka, poslanec Marek Benda, poslanec Radek Vondráček.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 7. 2016. Vláda zaslala stanovisko 1. 8. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 8. 2016 jako tisk 853/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 853
Novela z. o advokacii

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 853/0 dne 30. 6. 2016. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0853.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 2. 8. 2016. Určil zpravodaje: JUDr. Jeroným Tejc a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 2. 2017 na 54. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1542).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 3. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 853/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 853/3, který byl rozeslán 28. 4. 2017 v 10:30.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 17. 5. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 853/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 5. 2017 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1677).

Hlasování č. 147 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.6.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.7.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.6.2017.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 12.7.2017 usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 144/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 20.7.2017.

Svým usnesením č. 247, v hlasování č. 88 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 21.7.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 258/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: advokátodborná kvalifikaceprofesní komoraprávnická profese