Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 148
(692 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1003
Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1003/0 dne 23. 12. 2016.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 5. 1. 2017. Určil zpravodaje: Ing. Václav Zemek a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí (rozhodnutí č. 59)

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 2. 2017 na 54. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1544).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1003/5, který byl rozeslán 17. 5. 2017 v 18:17.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 6. 2017 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1692).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.6.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.7.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.6.2017.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Jitka Seitlová, který přijal k tomuto tisku dne 12.7.2017 usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 148/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 19.7.2017.

Svým usnesením č. 212, v hlasování č. 36 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 21.7.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 326/2017.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 21. 7. 2017 poslancům jako tisk 1003/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 21. 7. 2017 poslancům jako tisk 1003/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 5. 9. 2017 na 60. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 16, usnesení č. 1794).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 9. 2017.
  Prezident zákon podepsal 12. 9. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 9. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: environmentální politikaochrana životního prostředíprevence environmentálních rizikpřibližování legislativysledování životního prostředísprávní dohledvliv na životní prostředí