Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 149
(411 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1067
Novela z. o ochraně utajovaných informací

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1067/0 dne 21. 3. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2017 (usnesení č. 375). Určil zpravodaje: PhDr. Daniel Korte a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 7. 6. 2017 na 57. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1693).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 7. 6. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 274, usnesení č. 1693).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.6.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.7.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.6.2017.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Patrik Kunčar, který přijal k tomuto tisku dne 12.7.2017 usnesení č. 55, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 149/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 20.7.2017.

Svým usnesením č. 227, v hlasování č. 54 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 21.7.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 257/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: důvěrná informaceochrana komunikacístátní tajemstvíukládání a vyhledávání informací