Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 154
(501 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 989
Novela z.o posuz.shody stan.výrobků při jejich dodáv.na trh - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 989/0 dne 13. 12. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 12. 2016 (usnesení č. 350). Určil zpravodaje: Ing. Petr Kudela a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 2. 2017 na 54. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1549).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 2. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 989/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 3. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 989/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 989/3, který byl rozeslán 24. 5. 2017 v 18:03.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 1. 6. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 989/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 6. 2017 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1707).

Hlasování č. 326 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.6.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.7.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.6.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Petr Holeček, který přijal k tomuto tisku dne 18.7.2017 usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 154/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 19.7.2017.

Svým usnesením č. 201, v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 21.7.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 265/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: bezpečnost výrobkuregulace trhusladění noremsprávní kontrolatechnická normatechnické předpisy a normyuvedení výrobku na trhřízení jakosti průmyslových výrobků