Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 158
(479 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce Libereckého kraje Martin Půta.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 4. 2016. Vláda zaslala stanovisko 20. 5. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 5. 2016 jako tisk 791/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 791
Novela z. o rozpočtovém určení daní

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 791/0 dne 22. 4. 2016. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0791.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 5. 2016 (usnesení č. 283). Určil zpravodaje: Ing. Věra Kovářová a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 3. 2017 na 55. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1582).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 791/5, který byl rozeslán 24. 5. 2017 v 10:32.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 6. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 791/6 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 6. 2017 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1711).

Hlasování č. 363 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.6.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.7.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.6.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 18.7.2017 usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 158/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 19.7.2017.

Svým usnesením č. 199, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 21.7.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 260/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 31. 7. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 7. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: daň z příjmůdaňový systémmístní daňobecobecní rozpočetrozpočtové zdrojeúzemní samospráva