Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 173
(396 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Martin Sedlář.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 4. 2017. Vláda zaslala stanovisko 16. 5. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 5. 2017 jako tisk 1094/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1094
Novela z. - branný zákon

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1094/0 dne 13. 4. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1094.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 5. 2017 (usnesení č. 393). Určil zpravodaje: PhDr. Ivan Gabal a navrhl Výbor pro obranu jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 6. 2017 na 59. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1744). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 6. 2017 na 59. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 130, usnesení č. 1744).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.7.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.8.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.7.2017.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Bc. Zdeněk Brož, který přijal k tomuto tisku dne 15.8.2017 usnesení č. 77, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 173/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 17.8.2017.

Svým usnesením č. 272, v hlasování č. 36 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 17.8.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 294/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 8. 2017.
  Prezident zákon podepsal 4. 9. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 9. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 9. 2017.

Témata EUROVOC: armádadobrovolná vojenská službamzdová politikaodměňovánívojenské cvičenízálohy