Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 176
(394 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1005
Vl.n.z. o statusu veřejné prospěšnosti

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1005/0 dne 10. 1. 2017.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 1. 2017 (usnesení č. 355). Určil zpravodaje: Ing. Markéta Wernerová a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1593).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 3. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1005/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 4. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1005/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1005/3, který byl rozeslán 30. 5. 2017 v 14:12.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 7. 2017 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1754).

Hlasování č. 192 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.7.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.8.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.7.2017.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jiří Dienstbier, který přijal k tomuto tisku dne 9.8.2017 usnesení č. 72, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 176/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 16.8.2017.

Svým usnesením č. 261, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 17.8.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 303/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 8. 2017.
  Prezident zákon podepsal 4. 9. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 9. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 9. 2017.

Témata EUROVOC: církevobchodní rejstříkslužba ve veřejném zájmusociální hospodářstvísprávní kontrolaveřejná instituceveřejně prospěšná služba