Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 178
(423 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 10.

Navrhovatelem je zástupce Senátu Jitka Seitlová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 5. 2017. Vláda zaslala stanovisko 1. 6. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 6. 2017 jako tisk 1108/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1108
Novela z. - občanský soudní řád

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1108/0 dne 3. 5. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1108.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 6. 2017 (usnesení č. 402). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Farský a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 12. 7. 2017 na 59. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1759). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 12. 7. 2017 na 59. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 202, usnesení č. 1759).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.7.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.8.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.7.2017.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Burian, který přijal k tomuto tisku dne 9.8.2017 usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 178/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 16.8.2017.

Svým usnesením č. 263, v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 17.8.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 291/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 8. 2017.
  Prezident zákon podepsal 4. 9. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 9. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 9. 2017.

Témata EUROVOC: bytové právonemovitostprávní systémpřevod vlastnictvísoudní řízení