Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 182
(643 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Dan Ťok.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 998
Novela z. o silniční dopravě - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 998/0 dne 20. 12. 2016.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 5. 1. 2017. Určil zpravodaje: Ing. Karel Šidlo a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 59)

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1616).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 4. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 998/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 6. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 998/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 6. 2017 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 6. 2017 na 59. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 998/3, který byl rozeslán 29. 6. 2017 v 10:25.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 4. 7. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 998/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 7. 2017 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1785).

Hlasování č. 276 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.7.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.8.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.7.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. František Bradáč, který přijal k tomuto tisku dne 15.8.2017 usnesení č. 121, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 182/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 16.8.2017.

Svým usnesením č. 256, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 17.8.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 304/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 8. 2017.
  Prezident zákon podepsal 4. 9. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 9. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 9. 2017.

Témata EUROVOC: dopravcedopravní licencedopravní podnikhromadná dopravaorganizace dopravyosobní dopravasilniční dopravataxi