Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 2
(541 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 642
Novela z. - občanský zákoník

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 642/0 dne 3. 11. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 11. 2015 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Mgr. Radek Vondráček a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 5. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1208).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 642/5, který byl rozeslán 22. 9. 2016 v 14:35.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 13. 10. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 642/6 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 21., 26. 10. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1401).

Hlasování č. 211 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.11.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.12.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.11.2016.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 7.12.2016 usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 2/1.

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 14.12.2016.

Svým usnesením č. 58, v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 15.12.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 460/2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 12. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 12. 2016.

Témata EUROVOC: občanské právoobčanský zákoníkpráva jednotlivcesoukromé právoveřejná bezpečnost