Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 24
(621 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Dan Ťok.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 683
Novela z. o provozu vozidel na poz. komunikacích - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 683/0 dne 22. 12. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 1. 2016 (usnesení č. 235). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kolovratník a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 6. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1264).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 683/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 9. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 683/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 7. 9. 2016 na 49. schůzi přerušeno (usnesení č. 1320).
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 683/3, který byl rozeslán 26. 10. 2016 v 15:55.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 4. 11. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 683/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 11. 2016 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1430).

Hlasování č. 36 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.12.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.1.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.12.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. František Bradáč, který přijal k tomuto tisku dne 11.1.2017 usnesení č. 24, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 24/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 19.1.2017.

Svým usnesením č. 81, v hlasování č. 47 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.1.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 63/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 1. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 2. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 2. 2017.

Témata EUROVOC: motorové vozidlopojištění zákonné odpovědnostipozemní dopravaseznamsilniční dopravastátní poznávací značkatechnická kontrola