Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 27
(546 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 754
Novela z. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 754/0 dne 29. 3. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 31. 3. 2016 (usnesení č. 264). Určil zpravodaje: Ing. Václav Zemek a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 6. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1263).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 9. 2016 na 49. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 12. 2016 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1441).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.12.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.1.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.12.2016.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Jitka Seitlová, který přijal k tomuto tisku dne 4.1.2017 usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 27/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 19.1.2017.

Svým usnesením č. 83, v hlasování č. 53 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 20.1.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 89/2017.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 1. 2017 poslancům jako tisk 754/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 1. 2017 poslancům jako tisk 754/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 23, usnesení č. 1555).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 3. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 3. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 3. 2017.

Témata EUROVOC: látky znečišťující stratosféruozonskleníkový plynuplatňování právních předpisů EUzměna klimatuznečišťování atmosféryznečišťující příměsi v atmosféře