Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 313
(679 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Dan Ťok.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 51
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 51/0 dne 5. 1. 2018.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 17. 1. 2018. Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 6)

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 1. 2018 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 102).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 2. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 51/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 3. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 51/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 51/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 22. 5. 2018 na 13. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 51/4, který byl rozeslán 29. 5. 2018 v 17:38.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 21. 6. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 51/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2018 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 83, usnesení č. 298).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 17.7.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.8.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 17.7.2018.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. František Bradáč, který přijal k tomuto tisku dne 7.8.2018 usnesení č. 229, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 313/1.

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 15.8.2018.

Svým usnesením č. 484, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 193/2018.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 8. 2018.
  Prezident zákon podepsal 27. 8. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 8. 2018.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 8. 2018.