Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 337
(271 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jana Pastuchová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 2. 2018. Vláda zaslala stanovisko 15. 3. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 3. 2018 jako tisk 89/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 89
Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 89/0 dne 15. 2. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0089.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 3. 2018 (usnesení č. 49). Určil zpravodaje: Ing. Hana Aulická Jírovcová a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 4. 2018 na 12. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 197).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 6. 2018 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 6. 2018 na 16. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 89/3, který byl rozeslán 27. 6. 2018 v 18:04.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 12., 14. 9. 2018 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 95, usnesení č. 328).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.10.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.11.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.10.2018.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Alena Šromová, který přijal k tomuto tisku dne 6.11.2018 usnesení č. 132, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 337/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 15.11.2018.

Svým usnesením č. 22, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 16.11.2018 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 309/2018.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 11. 2018 poslancům jako tisk 89/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 11. 2018 poslancům jako tisk 89/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 12. 2018 na 24. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 18, usnesení č. 402).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 12. 2018.
  Prezident zákon podepsal 11. 12. 2018.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: chudobasociální dávkysociální službysociální transferzvláštní dávky