Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 49
(531 kB)
Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Milan Chovanec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 899
Vl.n.z., kterým se mění volební zákony - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 899/0 dne 25. 8. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 8. 2016 (usnesení č. 306). Určil zpravodaje: JUDr. Jeroným Tejc a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1353).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 11. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 899/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 11. 2016 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 11. 2016 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 899/2, který byl rozeslán 30. 11. 2016 v 9:23.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 16. 12. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 899/3 (pozměňovací návrhy).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 1. 2017 na 54. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 88, usnesení č. 1514).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 13.2.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.2.2017.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 22.2.2017 usnesení č. 21, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 49/1.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 8.3.2017.

Svým usnesením č. 103, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 10.3.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 90/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 3. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 3. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 3. 2017.

Témata EUROVOC: evropské volbymístní volbyparlamentní volbyprezidentské volbyprávo volitregionální volbyvolební právo