Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 59
(619 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 783
Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 783/0 dne 19. 4. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 4. 2016 (usnesení č. 274). Určil zpravodaje: Miroslava Strnadlová a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 6. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1252).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 783/3, který byl rozeslán 9. 9. 2016 v 10:54.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 10. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 119, usnesení č. 1395).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 11. 2016 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 11. 2016 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 783/5, který byl rozeslán 30. 11. 2016 v 14:57.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo .
  Projednávání pokračovalo 11. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 31, usnesení č. 1494).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 13.2.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.3.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.2.2017.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Božena Sekaninová, který přijal k tomuto tisku dne 22.2.2017 usnesení č. 21, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 59/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 8.3.2017.

Svým usnesením č. 108, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 10.3.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 98/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 3. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 3. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 3. 2017.

Témata EUROVOC: osídlenípomoc sociálně znevýhodněným skupinámrodinné přídavkysociální dávkysociální službysociální zabezpečení