Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 81
(649 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 821
Novela z. o nemocenském pojištění

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 821/0 dne 27. 5. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 6. 2016 (usnesení č. 288). Určil zpravodaje: MUDr. Gabriela Pecková a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1351).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 11. 2016 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 11. 2016 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 821/2, který byl rozeslán 30. 11. 2016 v 11:43.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 1. 2017 na 54. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 32, usnesení č. 1495).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 821/4, který byl rozeslán 18. 1. 2017 v 9:34.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 2. 2017 na 55. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1571).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 27.3.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.4.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.3.2017.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Alena Dernerová, který přijal k tomuto tisku dne 12.4.2017 usnesení č. 37, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 81/1.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 19.4.2017.

Svým usnesením č. 131, v hlasování č. 4 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 21.4.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 148/2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 4. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 5. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: dítěpříbuzenský vztahrodinarodinná politikarodičovský příspěveksociální dávkystátní podpora