Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 149
(312 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jiří Mihola.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.11.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.12.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.11.2019.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromíra Vítková, který přijal k tomuto tisku dne 3.12.2019 usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 149/1.

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 4.12.2019.

Svým usnesením č. 275, v hlasování č. 34 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 5.12.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 356/2019.

Témata EUROVOC: doba odpočinkustátní svátekvojenská okupace