Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 155
(326 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Hamáček.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.11.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.12.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.11.2019.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Petr Holeček, který přijal k tomuto tisku dne 3.12.2019 usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 155/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 4.12.2019.

Svým usnesením č. 270, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 5.12.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 370/2019.

Témata EUROVOC: elektronická správa dokumentůidentifikační průkazinformační systéminformační systém pro potřeby řízeníseznamveřejná správa