Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 33
(512 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 697
Novela z. o zdravotnických prostředcích - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 697/0 dne 8. 1. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 920).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 19. 3. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 697/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 26. 6. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 697/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 697/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 697/4, který byl rozeslán 12. 11. 2020 v 13:14.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 19. 11. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 697/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 12. 2020 na 72. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 77, usnesení č. 1386).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.1.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 3.2.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.1.2021.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Lumír Kantor, který přijal k tomuto tisku dne 20.1.2021 usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 33/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 28.1.2021.

Svým usnesením č. 108, v hlasování č. 42 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 28.1.2021 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 90/2021.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 1. 2021 poslancům jako tisk 697/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 1. 2021 poslancům jako tisk 697/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 2. 2021 na 79. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 305, usnesení č. 1511).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 2. 2021.
  Prezident zákon podepsal 16. 2. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 2. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 2. 2021.

Témata EUROVOC: ceníklékařská diagnózaprostředky zdravotnické technikyrežijní náklady