Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 35
(315 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je poslanec Jan Hamáček.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 3. 2020. Vláda zaslala stanovisko 21. 4. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 4. 2020 jako tisk 794/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 794
Novela z. o Hasičském záchranném sboru ČR

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 794/0 dne 25. 3. 2020.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0794.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 4. 2020 (usnesení č. 284). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Růžička a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 17. 6. 2020 na 49. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 17. 6. 2020 na 49. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1180).

 • V
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 9. 7. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 794/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 29. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 794/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 794/4, který byl rozeslán 12. 11. 2020 v 12:17.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 19. 11. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 794/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 12. 2020 na 72. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 132, usnesení č. 1406).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.1.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 3.2.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.1.2021.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Patrik Kunčar, který přijal k tomuto tisku dne 20.1.2021 usnesení č. 25, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 35/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 28.1.2021.

Svým usnesením č. 110, v hlasování č. 45 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 28.1.2021 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 51/2021.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 2. 2021.
  Prezident zákon podepsal 1. 2. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 2. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 2. 2021.

Témata EUROVOC: dopravní nehodanaléhavá pomocochrana proti požárupojištění zákonné odpovědnostipovinné pojištěníprvní pomoc