Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 80
(1326 kB)
Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2020
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiří Kaucký.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 6.4.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.4.2021.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Pavel Kárník, který přijal k tomuto tisku dne 8.6.2021 usnesení č. 61, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 80/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 10.6.2021.

Svým usnesením č. 225, v hlasování č. 64 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.